Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Zakład Konstrukcji Stalowych: Informacje unijne

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe i Usługowe "DOMBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Beneficjentem projektu pt. "INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CIĘCIA I SPAWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH STOSOWANYCH W BUDOWNICTWIE KLUCZEM DO OSIĄGNIĘCIA KONKURENCYJNEJ POZYCJI DOMBUD SP. Z O.O. NA RYNKU REGIONALNYM I KRAJOWYM.", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 -  Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt dotyczy budowy hali do produkcji ślusarki stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakupu i zastosowaniu innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji małogabarytowych i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia hali.
 


 

Dane kontaktowe instytucji zajmujących się naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013:
 
 
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat
fax 081 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.
e-mail: lawp@lubelskie.pl 
www.lawp.eu
 

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
rpo@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl

Odwiedzin: 337592
Dombud Biała Podlaska konstrukcje stalowe