Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Zakład Konstrukcji Stalowych: Projekt Unijny

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe "DOMBUD" Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla PPHiU DOMBUD Sp. z o.o.”
 
Celem projektu jest dywersyfikacja źródła energii elektrycznej wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kW pozwalającej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 99 139,15 zł
 
Odwiedzin: 344522