Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Działalność budowlana: Kadra techniczna

- Grzegorz Kuszneruk 
mgr inż. budownictwa, 15 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr LUB/0141/OWOK/06
 
- Jarosław Struk
mgr inż. budownictwa, 30 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 621/BP/91
 
- Zbigniew Marczuk
technik budowlany, 23 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 891/BP/98
 
- Andrzej Bednarczyk
technik budowlany, 31 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 509/BP/90
 
- Adam Niemyski
inżynier budownictwa, 12 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr LUB/0101/OWOK/09
 
- Dominika Kawka
mgr inż. budownictwa
 
- Tomasz Kowaluk
mgr inż. inżynierii środowiska

Odwiedzin: 337590