Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Zakład Konstrukcji Stalowych: Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe "DOMBUD" Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Projekt jest współfinansowany ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. 

Zadanie: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” 

Wartość dofinansowania: 150.961,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych, 60/100)

Całkowita wartość zadania: 192.802,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote, 50/100) 

Głównym celem projektu jest „Ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych na hali produkcyjnej w firmie Dombud” a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zawodowego zatrudnionych spawaczy. Z uwagi na specyfikę produkcji i brak stałych stanowisk pracy, zalecane jest stosowanie systemu filtrowentylacji Pusch Pull. Działanie inwestycyjne 1-2 obejmuje zakup systemu o wydajności 15000 m3 mającego za zadanie odciągać szkodliwe substancje powstające podczas procesów produkcyjnych i obróbki stali. Zastosowanie systemu Push Pull ma zapewnić czyste powietrze na hali produkcyjnej i znacząco zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem pomieszczenia zimą, gdyż nienaruszony pozostanie bilans powietrza w pomieszczeniu, a rozwiązanie to zapewni oszczędność stałych wydatków i dbałość o środowisko naturalne. 

Umowa na dofinansowanie została zawarta w lutym 2023 r.

Odwiedzin: 339966