Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Zakład Konstrukcji Stalowych: Zespół

- Michał Wojciechowski
inżynier mechanik – Kierownik Zakładu

- Piotr Bujnowski    
inżynier spawalnictwa – Technolog (Certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawaln      

- Maciej Dec                                                                                                                                                                  mgr inż. budownictwa - Inżynier Budowy

- Monika Bzowska                                                                                                                                                        mgr inż. budownictwa - Inżynier Budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odwiedzin: 313067
Dombud Biała Podlaska konstrukcje stalowe