Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Działalność budowlana: Kadra techniczna

- Antoni Kuszneruk
mgr inż. budownictwa, 37 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 121/BP/82
 
- Julian Lipiński
mgr inż. budownictwa, 36 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 401/BP/88
 
- Jarosław Struk
mgr inż. budownictwa, 27 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 621/BP/91
 
- Zbigniew Marczuk
technik budowlany, 29 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 891/BP/98
 
- Andrzej Bednarczyk
technik budowlany, 31 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr 509/BP/90
 
- Adam Niemyski
inżynier budownictwa, 13 lat stażu, uprawnienia budowlane Nr LUB/0101/OWOK/09

-
Wojciech Golec
  inżynier budownictwa
Odwiedzin: 240059