Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Handlowe i Usługowe
"DOMBUD" Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 174
tel/fax (83) 343-18-97
e-mail: biuro@dombudbp.pl
NIP 537-000-02-42
Nr REGON 008002100
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121511

Zakład Konstrukcji Stalowych: Zespół

- Michał Wojciechowski
inżynier mechanik – Kierownik Zakładu

- Piotr Bujnowski
inżynier spawalnictwa – Technolog (Certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika)

Odwiedzin: 240056
Dombud Biała Podlaska konstrukcje stalowe